geschillen en conflicten professioneel oplossen

         Erkend, gecertificeerd, ingeschreven in het ADR Register

Samen er goed uitkomen


Heeft u wel eens gedacht: `ik heb een conflict, en ik wil dit graag snel en professioneel oplossen?`


Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op.

Sincere kan u professioneel adviseren en begeleiden bij uw conflict of geschil. Met inzet van mediation, bemiddeling of juridisch advies. Geheel volgens moderne en resultaatgerichte aanpak.  Doortastend en oplossingsgericht !Voor Wie ?

- Bedrijven

- Consumenten

- Overheden

- Onderwijsinstellingen

- Zorginstellingen

- Human Resource Management


Voor Wat ? 

problemen met:

- contracten, algemene voorwaarden, procedures geschillen / klachten, incasso-vorderingen

- diensten, produkten, levering, verzekering, betaling

- vergunningen, bezwaren, toezicht, handhaving, boetes, uitkeringen, belastingdienst

- conflicten onderwijs: leerkrachten, leerlingen, ouders (anti-pestprogramma´s en peer mediation)

- vergoedingen zorg, klachtafhandeling medische behandeling, cliëntenraad, arbodienst

- arbeidsconflicten vanwege prestatie, sfeer, wijziging arbeidsvoorwaarden, overeenkomsten